GAUTENG INTERSKOLE UITSLAE

Landsfinaal sprekers 2019 PDF

Top 5 Skole Uitslae 2019 PDF

GAUTENG REDENAARS

Geagte Deelnemer

Laai die program af deur op die groen skakel aan die regterkant van die skerm te kliek >>>

I.S: Gauteng Interskole Redenaarsliga 04 Mei 2019

Baie dankie vir u skool se inskrywings vir die Gauteng Interskole Redenaarsliga. Ons was hierdie jaar oorval met inskrywings en weens die hoeveelheid nuwe skole en groot getalle deelnemers, was dit onmoontlik om die kompetisie in een dag af te handel en neem dus nou plaas op 13 May – 18 May 2019. Ons is trots om leerders van die volgende skole by die kompetisie te ontvang: Laerskole AG Visser, Baanbreker, Concordia, Christaan Beyers, Die Arend, Elspark, Fontainebleau, Jan Cilliers, Jan van Riebeeck, Leeuwenhof, Lynnwood, Monumentpark, Northmead, Rynfield, Selectionpark, Swartkop, Unika, Witfield, Laer Volkskool Heidelberg en Hoërskole Die Anker, Goudrif, Hugenote, Jeugland, Montana, Oosterlig, Randburg, Stoffberg, Zwartkop, Hoër Volkskool Heidelberg en CDE Dramaskool.

Weens die druk program sal dit ongelukkig nie moontlik wees om enige leerders buite hul afdeling te akkomodeer nie, ek glo u sal begrip hiervoor hê. Alle leerders moet hul asseblief vergewis van voorbereide deelname datums en tye, voorbereidingstye vir onvoorbereid en lokale waar dit plaasvind. Soos in die verlede word die top 5 Hoër- en laerskole bekend gemaak. Sterkte met deelname, ons beste wense vergesel elke leerder.

Groete,
Louw Breytenbach
Projekorganiseerder

Om meer leerders die geleentheid te gee om aan provinsiale kompetisies deel te neem. Leerders neem in Graadverband deel, dus is die kompetisie ouderdomsgerig en gee aan leerders die geleentheid om hul talent te ontwikkel en redenaars in die algemeen te bevorder.

Graadwenners ontvang provinsiale erkenning vir redenaars op skoolvlak in die vorm van ‘n prestasiebalkie. Top 10 sprekers per graad verwerf punte vir hul skool en ontvang ‘n top 10 sertifikaat as bewys. Alle ander sprekers ontvang deelname sertifikate. Daar word ook na afloop van die kompetisie Top 5 Laer- en hoërskole aangewys.

Laerskool en Hoërskool:   Saterdag   29 April – 4 Mei 2019

Brynston Parallel Medium, c/o Main & Sloane Street, Bryanston

 • Spanredenaars: Graad 1 -12. Spanne moet uit 4 sprekers bestaan. Vrye Temas. R160 p.p.
 • Onvoorbereide Redenaars: Leerders mag aan voorbereid EN onvoorbereid deelneem.
 • Elke skool mag sy top 5 leerders per graad inskryf.
 • Leerders neem in graadverband deel.
 • Ateljees/ Drama skole mag 5 leerders per graad inskryf.
 • Alle leerders neem deel in skooldrag.
 • Daar is geen voorgeskrewe temas nie, maar geen toespraak mag herhaal nie.
 • Toesprake se onderwerp moet ‘n standpunt vorm wat beredeneerbaar
 • Inskrywingsgelde beloop R160 per leerder per individuele inskrywing.
 • Spanne beloop R160 per spreker.
 • Slegs bank-inbetalings word aanvaar. Geen kontant. Bewys van betaling moet inskrywingsvorm vergesel.
 • Die beoordelaars se beslissing is finaal.

*INSKRYWINGS VIR REDENAARS MOET DIE KANTOOR BEREIK TEEN 8 April 2019

GEEN LAAT INSKRYWING SAL AANVAAR WORD NIE