INTERSKOLE REDENAARS

BELANGRIKE KENNISGEWING

Na deeglike oorweging met betrekking tot die huidige Covid-19 pandemie, is daar geen ander uitweg as om die Interskole Redenaarsliga en Interschools Public Speaking League SA, hierdie jaar digitaal aan te bied nie.

Hierdie groot verandering het ons gemotiveer om ‘n splinternuwe logo te ontwerp en die inskrywingsfooi te verlaag na R150.00 per item vir individuele deelname en R420.00 per span.

Ons bevestig graag dat die sluitingsdatum vir ALLE streke, vir beide Redenaars EN Public Speaking, 26 Junie 2020 is. Omdat daar steeds onsekerheid heers oor watter grade teen watter datum ingefasseer sal wees, aanvaar ons hierdie jaar as ‘n spesiale Covid-19 vergunning, inskrywings van skole, dramaskole EN privaat.

Die aangehegte inskrywingsvorm moet voor of op die sluitingsdatum gestuur word na interskoleredenaars@gmail.com. (Sien Public Speaking inskrywingsvorms aangeheg onder die Engelse dokument). Hierdie vorms is ook verkrygbaar op www.nationalarts.co.za onder die afdeling Interskole Redenaars. Die bankbesonderhede verskyn op die inskrywingsvorms en bewys van betaling moet die inskrywingsvorm vergesel.

Die digitale kompetisie sal vereis dat elke individuele deelnemer van die Engelse en Afrikaanse afdelings, ‘n whatsapp video-opname in portret-formaat moet stuur na 063 611 2732 teen 8 Julie 2020, waar ‘n volle beeld van die redenaar sigbaar is. Indien videos “afsny” wat oor 5 min is, mag sogenaamde video in maksimum TWEE dele gestuur word. By Onvoorbereide- en Spanredenaars sal ons gebruik maak van Zoom Sessies. Na die sluitingsdatum van 26 Junie, sal ‘n program uitgestuur word met datums en tye vir sogenaamde Zoom sessies.

Alle individuele- en spanredenaars, sal teen 24 Julie 2020, ‘n digitale PDF sertifikaat met punt en kort repliek ontvang. Die topsprekers vir Redenaars en Public Speaking in elke streek, sal ook ‘n uitnodiging na die Nasionale Ronde ontvang wat 4-6 September, digitaal sal plaasvind.

Ons sien uit na ‘n SPOGKOMPETISIE in ‘n ander formaat, maar van dieselfde standaard!

Sien asb die reëls en inskrywingsvorms op die registreer bladsy.

GAUTENG REDENAARS

Om meer leerders die geleentheid te gee om aan provinsiale kompetisies deel te neem. Leerders neem in Graadverband deel, dus is die kompetisie ouderdomsgerig en gee aan leerders die geleentheid om hul talent te ontwikkel en redenaars in die algemeen te bevorder.

Graadwenners ontvang provinsiale erkenning vir redenaars op skoolvlak in die vorm van ‘n prestasiebalkie. Top 10 sprekers per graad verwerf punte vir hul skool en ontvang ‘n top 10 sertifikaat as bewys. Alle ander sprekers ontvang deelname sertifikate. Daar word ook na afloop van die kompetisie Top 5 Laer- en hoërskole aangewys.

Laerskool en Hoërskool: 26 Junie 2020

 • Spanredenaars: Graad 1 -12. Spanne moet uit 4 sprekers bestaan. Vrye Temas. R160 p.p.
 • Onvoorbereide Redenaars: Leerders mag aan voorbereid EN onvoorbereid deelneem.
 • Elke skool mag sy top 5 leerders per graad inskryf.
 • Leerders neem in graadverband deel.
 • Ateljees/ Drama skole mag 5 leerders per graad inskryf.
 • Alle leerders neem deel in skooldrag.
 • Daar is geen voorgeskrewe temas nie, maar geen toespraak mag herhaal nie.
 • Toesprake se onderwerp moet ‘n standpunt vorm wat beredeneerbaar
 • Inskrywingsgelde beloop R160 per leerder per individuele inskrywing.
 • Spanne beloop R160 per spreker.
 • Slegs bank-inbetalings word aanvaar. Geen kontant. Bewys van betaling moet inskrywingsvorm vergesel.
 • Die beoordelaars se beslissing is finaal.

*INSKRYWINGS VIR REDENAARS MOET DIE KANTOOR BEREIK TEEN 26 Junie 2020

GEEN LAAT INSKRYWING SAL AANVAAR WORD NIE